Gŵyl Ffair Nant

23rd September 2017     11am - 3pm
Moelyci-Logo-RGB-strapline-V2 copy

Ffarm Moelyci

Moelyci oedd fferm gymunedol gyntaf y DU. Dros gyfnod o ddeng mlynedd mae wedi datblygu i fod yn fferm weithiol a chanolfan amgylcheddol tra chyfarwydd ac uchel ei bri, yn gofalu am bobl yn ogystal â’r amgylchedd. Gydag egwyddorion cadwraethol clir a dulliau sensitif o drin yr amgylchedd, fferm 350 erw, coetir, a mynydd sy’n dwyn yr un enw, mae Moelyci’n ased cymunedol hynod werthfawr.

Moelyci was the first community owned farm in the UK. In the ten years it has been running it has developed into a well known and respected working farm and environmental centre, caring for people as well as the environment. With a clear conservation conscience and environmentally sensitive approach, 350 acres of farm, woodland, and a mountain of the same name, Moelyci is an extremely valuable community asset.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*