Gŵyl Ffair Nant

23ain Fedi 2017     11yb - 3yp

Mae Gŵyl Ffair Nant yn atgyfodiad o ffair hanesyddol a thraddodiadol oedd yn cael ei chynnal tua saith deg mlynedd yn ôl ym mhentref Nant Peris. Bob blwyddyn mae’r ffair yn darparu amrywiaeth o weithgareddau newydd, cyffrous a chyfoes sy’n addas i bawb o bob oed, megis cystadlaethau celf a chrefft, coginio a barddoni, yn ogystal â digwyddiadau cerddorol, reidiau ffair, gemau, sesiynau cyfeiriannu, a barbeciws haf.

Mae’r Gŵyl Ffair Nant gydag ethos syml: ei phwrpas yw denu’r gymdeithas gyfan at ei gilydd.

Dros y blynyddoedd, mae’r ffair wedi bod yn ddigwyddiad llwyddiannus a phoblogaidd dros ben. Mae’r rhan fwyaf o breswylwyr y pentref a’r ardal gyfagos wedi elwa, ac mae’r ffair wedi adlonni tua 200 o gyfranogwyr pob blwyddyn.

Mae Gŵyl Ffair Nant yn fenter ‘ddim er elw’. Mae’r pwyllgor yn cynnwys gwirfoddolwyr ymrwymedig, ac rydym yn dibynnu ar haelioni busnesau lleol a’r gymuned er mwyn gallu cynnal ein gweithgareddau arloesol ac angenrheidiol.